Privat Yoga


Kanske har du fastnat i rollen "duktig flicka"?  Kanske är du en kvinna som ställer höga krav på dig själv, men börjar känna dig alltmer trött och sliten?
Kanske har kroppen börjat säga ifrån? Sömnproblem, obalanser, spänningar, värk?
Kanske har du bestämt dig för att du skall göra en förändring, men  har svårt att se var du själv skall börja?  

Lilla Yogastudion erbjuder även Karma Yoga, dvs fördjupade samtal med skräddarsydd yoga. Yogan är ett fantastiskt komplement som stöd till annan traditionell terapi. 
Karma är ett centralt begrepp inom österländsk religion och filosofi, och handlar om lagen om orsak och verkan.

Förändring börjar med dig! När vi genom yogan får möjlighet att släppa på allt som ligger lagrat i kroppen, händer det saker med hela dig. Det blir lättare att agera annorlunda, med tankar, känslor och handlingar. Den nya energin  kommer också att spridas vidare till din omgivning. I Karma Yogan utgår vi ifrån ett brett holistiskt synsätt, med fokus på alla aspekter av livet. Tillsammans gör vi en kartläggning av dina besvär, och vad som kan påverka ditt mående, både känslomässigt, kognitivt och hormonellt. Till ex vanor, val av mat, sömn, men även hur det ser ut omkring dig i din vardag. 

Metoden är personligt inriktad, och utgår helt ifrån dig, dina behov och utmaningar. 
 

Genom skräddarsydd yoga får du stöd i att prova nya sätt att se på dig själv, din kropp och livet.  

Tar emot 1-2 personer, så varför inte ta med dig en vän som också behöver det här?


Pris för Privat Yoga (exkl moms): 
Första tillfället, 45-60 minuter/person, alltid kostnadsfritt.

Därefter kostnad enligt nedan:
Pris för en person: 1.000 kr/ timme
Pris för två personer: 1.600 kr/timme

Passen är är alltid två timmar, för att varje gång kunna stämma av mående, besvär, göra anpassad yoga, och fortsatt planering.
Rekommenderar 5 tillfällen eller mer.
Dels för att vi skall kunna skifta fokus utifrån vad som händer med dig under och efter sessionerna, och dels för att kunna följa upp om förändringen bara är tillfällig, eller mer varaktig.

Boka tid för första konsultation >

Nyfiken på vilka kurser som erbjuds i Lilla Yogastudion? >