Varför fastnade jag för yogan?

I filmen får du veta vad som hände!

Jag behövde utveckla yoga när kroppen säger ifrån 

Min egen resa har tagit mig hit. Mina trauman och erfarenheter har jag själv förflyttat vidare ut ur kroppen, millimeter för millimeter, genom yogan. Från att ha vaktat allt som kroppen hållit kvar inuti, till att sakta börja rensa ut, för att verkligen ge plats för nytt liv, kreativitet, glädje, kärlek och energi!

På fritiden, är jag yogalärare i det egna företaget, Female Balance Yoga. Här erbjuder jag en mjuk yogaform som stöttar kvinnor att ta tillbaka kontakten med kroppen, få kroppen att börja lita på att man inte kör över igen. Flera kvällar i veckan har jag klasser i Lilla Yogastudion för kvinnor. Bjuder in till workshops vissa helger. Jag utgår helt enkelt ifrån vad min egen kropp behöver. Yogan är alltid anpassad till eventuella trauman hos personer som deltar.  

Jag arbetar dagtid på Herrgärdets vårdcentral som kurator, och stöttar personer till förändring genom KBT, kognitiv beteendeterapi, och en nyare form av KBT som kallas ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Behandlar inom områden som compassion, trauma, relationer, sömn, smärta, utmattning, depression, ångest, beroende, våldsutsatthet, kris och sorg. 

Pulshöjning blev stressande
Vid hög stress under lång tid, är det vanligt att man håller kvar smärta, ilska och sorg inom sig, och att man är i ständig beredskap, alltid på sin vakt. Det brukar med tiden kunna ge spänningar och värk i kroppen. Precis som jag själv hade under många, många år! Läkare rekommenderade fysisk aktivitet för stressreducering. Men för mig innebar till ex löpning att kroppen fick kraftiga ångestpåslag. Kroppen upplevde helt enkelt att den kastades tillbaka till tiden för traumat, och jag hade på den tiden inga egna strategier för att lugna kroppen.  Det enda som fick min kropp att sakta montera ner alla försvar, var en varsam mjuk och flödande yoga, där rörelser, klanger, rösten, dansen och meditation försiktigt gav mig ett helt nytt sätt att lyssna in kroppen.  

Egen utveckling av yogan
Utifrån den egna erfarenheten, har jag sedan gått flera hundra timmars olika yogautbildningar, och har nu till slut också landat i en egen form, Female Balance Yoga.  Jag har en stark längtan efter att visa andra kvinnor att yoga inte bara är fysiska positioner på en yogamatta som skall presteras, utan yogan är ett sätt att mjukna, gå bortom, att få kontakt med något större inom oss själva. Female Balance Yoga är mjuka flödande rörelser på kvinnokroppens villkor.  Det viktigaste för mig är frihet. Frihet att få göra det som min kropp i stunden längtar efter. Frihet att intuitivt och kreativt skapa yoga. Frihet att lyssna inåt. Fria rörelser som börjar på insidan, istället för på utsidan.  Nya företagsnamnet är ett sätt att hålla ihop min egen tolkning av yoga, för kvinnokroppen, oavsett hormonell obalans, oavsett värk, och stelhet. Den kvinna som deltar i klasserna, behöver inte ha erfarenhet av yoga innan. Man skall kunna känna sig fri att bara ta in lugnet och tryggheten i yogastudion, tillsammans med andra kvinnor. 

Känslan när man kommer till Lilla Yogastudion för kvinnor, skall vara lite som att kraftigt sakta in efter att ha kört bil länge i hög hastighet. Du kanske känner igen den där känslan när allt plötsligt går mycket långsammare, och man blir medveten på ett helt annat sätt? Precis på samma sätt stannar man upp i Lilla Yogastudion, checkar in, och sedan kör man fri fart hela passet. Som deltagare gör man det som kroppen längtar efter. Bara det! Passen innehåller både fartfyllda delar och lugna delar. Om man svettas? Ja absolut, när man minst anar det! 

Ljudkänslighet gav nya idéer
Även gong och klangskålar är för många ett fantastiskt sätt att nå djupare med yogan. Men faktum var att även ljuden från en mjuk form av soundyoga, blev för kraftfullt för mig. Ljuden skapade stress i kroppen. Så jag har försökt hitta en mjukare väg för klanger och annat ljud för den egna yogaformen. 

Bara för kvinnor
För mig har det varit viktigt att ha kvinnan i fokus i yogan. Female Balance Yoga handlar om kvinnokroppen, dess naturliga faser, hormonbalans och kvinnans sakralchakra, dvs bäcken och underliv. Lilla Yogastudion för kvinnor i Västerås, är en frizon för kvinnan. Så är det bara. Det kändes från början helt rätt, och jag har fått mycket positiv respons sedan studion öppnade i Västerås i januari 2023. Men viktigast för dig som är nyfiken på yogan, är att inte bara lita på vad andra säger om yoga. Bara för att vissa känner att yoga är bra, betyder det inte automatiskt att alla känner så inför yogan. Yoga passar inte alla. Alla behöver hitta det som passar just dem. Rådet till dig är att bara prova dig fram! 

Först i Västerås och Västmanland att erbjuda traumaanpassad yoga
Att jag valt att vidareutbilda mig för att kunna erbjuda strikt traumaanpassad yoga, handlar om att ännu tydligare fokusera på att stötta framför allt kvinnor, som har någon form av psykologiskt trauma bakom sig. Utbildningen syftar till att bidra med trygga beprövade metoder för deltagaren, och skall ses som både ett stöd och komplement till traditionella öppna yogaklasser, och som ett komplement till andra insatser ifrån vården.  

I utbildningen ingår kunskap om att skapa trygga regleringstekniker för olika psykiatriska tillstånd, såsom ångest, ADHD, unipolär och bipolär depression, sekundära trauman, dissociation, psykos, schizofreni, missbruk, självskadebeteenden, ätstörningar. Trygga regleringstekniker även för barn och ungdomar som är, eller har varit, utsatta för trauma.  Utbildningen är Nordens första 300 timmars Licensieringsutbildning i traumaanpassad yoga och kroppsbaserade metoder. Jag är den första yogaläraren i Västerås och Västmanland att erbjuda detta.

Yoga på vårdcentralen
Inom ramen för utbildningen och dess praktik, kommer jag i ett avgränsat projekt erbjuda 8 tillfällen med Yoga för stresshantering enligt traumaanpassad yogas principer på Herrgärdets vårdcentral under november och december 2023. Projektpengar är beviljade, och projektet tävlar också om att vinna pris för bästa kvalitetsarbete inom primärvården i Region Västmanland. 

Enskilda klienter
Nästa viktiga pusselbit är att erbjuda möten med enskilda klienter, våren 2024. Det är steg 3, och sista delen av min vidareutbildning.

 

Jag vill veta mer om vilka kurser som går just nu! >
Mer om Female Balance Yoga >
Jag vill boka Privat Yoga med mental träning och stresshantering >
Läs mer om Traumaanpassad Yoga - TAY >