Varför fastnade jag för yogan?

I filmen får du veta vad som hände!

Jag behövde utveckla yoga när kroppen säger ifrån 

 Min egen resa har tagit mig hit. Mina trauman och erfarenheter har jag själv förflyttat vidare ut ur kroppen, millimeter för millimeter, genom yogan. Från att ha vaktat allt som kroppen hållit kvar inuti, till att sakta börja rensa ut, för att verkligen ge plats för nytt liv, kreativitet, glädje, kärlek och energi!

På fritiden, är jag yogalärare i det egna företaget, Female Balance Yoga. Här erbjuder jag en mjuk yogaform som stöttar kvinnor att ta tillbaka kontakten med kroppen, få kroppen att börja lita på att man inte kör över sina egna gränser. Flera kvällar i veckan har jag klasser i Lilla Yogastudion för kvinnor. Bjuder in till workshops vissa helger. Jag utgår helt enkelt ifrån vad min egen kropp behöver. Yogan är alltid anpassad till eventuella trauman hos personer som deltar.  

Jag arbetar dagtid på Herrgärdets vårdcentral som kurator, och stöttar personer till förändring genom KBT, kognitiv beteendeterapi, och en nyare form av KBT som kallas ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Behandlar inom områden som compassion, trauma, relationer, sömn, smärta, utmattning, depression, ångest, beroende, våldsutsatthet, kris och sorg. 

Vid hög stress under lång tid, är det vanligt att man håller kvar smärta, ilska och sorg inom sig, och att man är i ständig beredskap, alltid på sin vakt. Det brukar med tiden kunna ge spänningar och värk i kroppen. Precis som jag själv hade under många, många år! 


Female Balance yoga är influerad av mina egna utbildningar och erfarenheter: Traumaanpassad yoga, Sensing Yoga, HoliYoga, HoliYoga Hormon, Yoga Nidra djupavslappning, NSDR-No Sleep Deep Rest.

Jag vill veta mer om vilka kurser som går just nu! >
Mer om Female Balance Yoga >
Jag vill boka Privat Yoga >
Läs mer om Traumaanpassad Yoga - TAY >

Jag vill ha förhandsinformation om kommande kurser!